Τεχνολογία Παρακολούθησης

Παρακολούθηση Αντικατάστασης Ελαστικού, (RTM) και Οπτική Ένδειξη Ευθυγράμμισης (VAI)

Εκκίνηση

Παρακολούθηση Αντικατάστασης Ελαστικού, (RTM)

  • Το RTM (Monitor Replacement Tire Monitor) παρέχει στο χρήστη μια προειδοποίηση όταν το λάστιχο είναι φθαρμένο και πρέπει να αντικατασταθεί. Η επιγραφή "Παρακολούθηση Αντικατάστασης ελαστικών" εμφανίζεται τρεις φορές στην περιμετρική πλευρά του νέου ελαστικού. Λίγο πριν φτάσει το πέλμα στο ελάχιστο βάθος πέλματος που υποδεικνύεται από τις ενδείξεις TWI, η επιγραφή θα αλλάξει σε "Αντικατάσταση ελαστικού".


Οπτική Ένδειξη Ευθυγράμμισης (VAI)

  • Ο δείκτης VAI επιτρέπει στο χρήστη να ελέγξει την κακή ευθυγράμμιση του τροχού, για να αποφευχθεί η ασυνήθιστη φθορά των ελαστικών. Το VAI απεικονίζεται τρεις φορές στην περιφέρεια του ελαστικού με δύο επιπρόσθετες φλάντζες (βάθος ανάγνωσης 1,6 mm) στα αντίθετα μπλοκ ώμου του ελαστικού. Αν οι γωνίες του VAI φθείρονται διαφορετικά (για παράδειγμα μία πλευρά περισσότερο από την άλλη), αυτό σημαίνει ότι υπάρχει πιθανή κακή ευθυγράμμιση των τροχών.

  • Αυτό βοηθά τον καταναλωτή στην ελαχιστοποίηση της πιθανότητας πρόωρης φθοράς των ελαστικών, παρέχοντας συγχρόνως την ευκαιρία για την εξυπηρέτηση πελατών και την ευθυγράμμιση των τροχών.
Από το 1915.
General Tire. Μάρκα της Continental.