Συμμόρφωση

Μία τηλεφωνική γραμμή προσφέρει την ευκαιρία για εθελοντική παροχή πληροφοριών σχετικά με δόλιες ενέργειες και παραβιάσεις ηθικής.Ανοιχτή Γραμμή Συμμόρφωσης και Καταπολέμησης της Διαφθοράς (εξωτερικός σύνδεσμος στα Αγγλικά)

Από το 1915.
General Tire. Μάρκα της Continental.